Czym wyróżnia się szybkie prototypowanie (drukowanie 3d)

drukarka 3d


Czym wyróżnia się szybkie prototypowanie w druku 3d – Szybkie prototypowanie (Rapid Prototyping- RP) umożliwia szybkie wytworzenie złożonych modeli, różnych wzorców czy prototypów części prototypowego oprzyrządowania na podstawie danych 3D – zapisanych w formacie CAD bez użycia form lub narzędzi.

Trójwymiarowy model CAD wykonany w różnych programach jest transformowany w odpowiednie dane i następnie dzielony za pomocą równoległych, prostopadłych do kierunku tworzenia przekrojów na poszczególne warstwy, które następnie są wykorzystywane w procesie drukowania 3d jako platformowy opis dla warstwowej realizacji modelu fizycznego. Jego budowa przebiega w głównym zarysie podobnie dla wszystkich metod szybkiego prototypowania i rodzajów modeli. Zasadnicza różnica leży w tym, czy model powinien być wytworzony bezpośrednio z danych CAD czy też za podstawę budowy modelu służy np. manualnie wykonana makieta, która musi być dopiero przeistoczona w model CAD przez digitalizację i wsteczne modelowanie.

Istota szybkiego prototypowania polega na tym, że modelowanie przedmiotu odbywa się nie przez usuwanie materiału, jak ma to miejsce podczas różnych procesów obróbki ubytkowej, lecz przez dodawanie materiału lub przez jego przemianę fazową ze stanu ciekłego względnie proszkowego w stan stały. Jedna wyraźnie wyróżniająca się różnica polega na tym ze tworzywo nie marnuje się.  Kolejną cechą wspólną metod szybkiego prototypowania jest to, że przedmiot budowany jest warstwowo , przy czym grubości uzyskiwanych warstw wahają się w zakresie 0,1 – 0,2 mm. Modele, nawet o bardzo złożonym kształcie zewnętrznym i wewnętrznym, mogą być wykonywane metodami szybkiego prototypowania w bardzo krótkim czasie, np. w ciągu kilku godzin.
Szybkiego prototypowania sprzyja podnoszeniu jakości wyrobu, ponieważ dzięki takim modelom można we wczesnej fazie jego rozwoju wyeliminować wszelkiego rodzaju błędy i dokonywać różnego
rodzaju zmian. Dzięki zastosowaniu szybkiego prototypowania w procesie CE uzyskuje się szybko niezwykle wartościowe informacje, określające i weryfikujące ostateczne cechy wyrobu. Wpływa to na osiąganie dalszych, istotnych oszczędności czasu i kosztów.

Dodaj komentarz