Lagoa nabywa 3DTin – modelowanie 3d w przeglądarce

piratesdruk3d


Założona w 2012 platforma Lagoa wykorzystuje moc przetwarzania w chmurze dla wizualizacji 3D i  pozwala programistom na tworzenie własnych aplikacji za pośrednictwem swojej biblioteki API.

Aplikacja oparta na przeglądarce; 3DTin czyni ją idealnym dodatkiem do Lagoa. Przejęcie pozwoli Lagoa osadzić 3DTin na swojej platformie, a użytkownicy będą mogli tworzyć i edytować modele 3d w ramach platformy Lagoa. Nabycie pokazuje zaangażowanie Lagoa w ramach swojej wizji dostępności i mocy opartej na przeglądarce. Ponadto 3DTin miał ponad 100.000 użytkowników, nabycie jej pozwoli Lagoa na zwiększenie użytkowników dla swojej platformy narzędzi 3d. Lagoa zamierza utrzymać 3DTin jako samodzielne rozwiązanie. Warunki przejęcia nie zostały jednak ujawnione. Zarówno aplikacja rendering Lagoa oraz narzędzie do modelowania 3DTin będzie  demonstrowane na Maker Faire World w Nowym Jorku, wrzesień 21-22.

Dodaj komentarz