Używane technologie w drukarkach 3d

technologia drukwoanie 3d


Obecnie istnieje wiele różnych technologi druku 3d, poniżej krótki opis kilku z nich wykorzystujących technologie drukowania 3d warstwa po warstwie. Drukowanie 3d inaczje szybkie prototypowanie (Rapid prototyping) jest to tworzenie fizycznie różnych obiektów na bazie modeli 3D przygotowanych w programach CAD.

 

SLA  - stereolitografia, jest to proces addytywnej produkcji elementów prototypowych, jest to najstarsza metoda przyrostowego budowania modeli. Wiązka lasera utwardza ciekły fotopolimer, tworzony model przemieszcza się stopniowo niżej, aby następna warstwa mogła się połączyć z poprzednia, w czasie łączenia wiązką laserową.

PolyJet – kolejna z technologii przyrostowych, wykorzystywana w dziedzinie druku 3d czyli szybkiego wytwarzania prototypów. W tej technologi tworzony przedmiot znajduję się na specjalnej podstawie, na nią znajduje się głowica nanoszące kolejne warstwy fotopolimeru przy pomocy wielu dysz a  w końcowej fazie na jego utwardzeniu przy pomocą światła UV.

FDM  – modelowanie ciekłym termoplastem. Kolejna z technologii przyrostowych, addytywnych, jedna z najbardziej popularnych przy zastosowaniu domowym. Jak i wyżej wymienione technologie wykorzystywana jest w dziedzinie szybkiego wytwarzania prototypów, czyli drukowaniu 3d . Proces technologiczny polega na nakładaniu topionego materiału za pomocą odpowiedniej głowicy z duszą modelującą z wykorzystanie tworzyw sztucznych poliwęglanu lub ABS.

SLS  – Laserowe selektywne spiekanie. Jedna z technologii addytywnych, wykorzystywana w dziedzinie drukowania 3d. W procesie technologicznym SLS wiązka lasera spaja sproszkowane tworzywa sztuczne, w tej technologi najczęściej wykorzystuje się poliamidy, polistyreny. Dokładność wykonania prototypów to 0,1 mm.

DMLS - Technologia  powiązania z wyżej wymienioną SLS, Działa na podobnej zasadzie, a różni się materiałem z którego można drukować modele. W technologi druku 3d dmls wykorzystuje się również sproszkowane metale (stal, brąz, tytan). Dokładność wydruku w tych technologiach jest niezwykle wysoka – osiąga wartość w granicach  0,05 mm

SGC  - bezpośrednie utwardzanie podłoża. Metoda podobna do sls, model jest budowany warstwa po warstwie przez utwardzanie fotopolimeru przy pomocą lampy ultrafioletowej. Kolejne warstwy powstają całościowo podczas naświetlenia przygotowanej wcześniej na szklanej płytce maski danej warstwy.

3DP – Proces tworzenia obiektów 3d polegający na selektywnym zespalaniu materiału proszkowego za pomocą strumieniowo dozowanej cieczy która jest w tym wypadku zespolikiem. Jedną z zalet tej technologii jest szybki czas który potrzeba do budowy modelu, jak również niskie koszty eksploatacji oraz możliwość druku obiektów w kolorze (16,7 mln).

 

Dodaj komentarz